top of page

Naturen gjev rom for rekreasjon, ro og ein aktiv fritid

Aktivitet og fritid

Seljord ligg midt mellom alt du måtte ynskje deg.

I Seljord har me eit svært aktivt lokalsamfunn med mange ulike lag og organisasjonar. Det vakre og variera naturlandskapet gjer at mange av aktivitetane foregår utandørs. Her finnes noko for alle, både for liten og stor.

Lag og organisasjonar

Det bognar av tilbod i Seljord kommune, og her er noko for ein kvar smak! Me oppmodar alle våre innbyggjarar og nye tilflyttarar å delta i enten organisera idrett, friluftsliv, kultur, eller engasjerer seg på andre måtar. 
 

Meld frå til Bygdeutviklaren på tlf: 97 77 3840 eller kristine@bygdeutviklar.no om du ser noko som må endrast.

bottom of page