top of page

Barn, idrett og friluftsliv

Placeholder Image

Barnas Turlag

Ut på tur, aldri sur! Barnas Turlag Seljord er eit lokallag i Telemark Turistforening og er for barn mellom 0-12 år. Mottoet til Barnas Turlag Seljord er at det skal vere enkelt og moro! Me ynskjer å vere eit lågterskeltilbod for gode natur- og friluftslivopplevingar, samt å vere ein arena for å bli kjent med andre barnefamiliar.

Har du lyst å vere med som frivillig? Ta kontakt!

Kontaktinformasjon:
Kelly Westrik
Tlf.: 940 76 074
E-post: barnasturlag.seljord@dnt.no
Facebook: Barnas Turlag Seljord

Flatdal IL

Flatdal IL har ca. 150 medlem og eit bredt utval av organisert aktivitet og idrett. Idrettslaget har idrettsanlegg for bruk heile året: Langrenn, snowboard, skihopp, skating, pumptrack, volleyball, tennis, yoga, dans, voltige, fotball, symjing og luftgevær. Her er noko for alle!

Kontaktinformasjon:
Guro Mæland
Tlf.: 922 26 920
E-post: post@flatdal-il.no
Nett: flatdal-il.no
Facebook: Flatdal Idrettslag

Placeholder Image

Rust 4H - Åmotsdal

4H er ein landsomfattande ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livsnøytral og partipolitisk uavhengig. Rust 4H er ein lokal 4H-klubb i Åmotsdal som arrangerar forskjellege aktivitetar for barn og ungdom i nærmiljøet. Målet er å skape samhald, ansvarsfølelse og respekt for natur og menneske. Om ein ynskjer å melde seg inn er det bare å ta kontakt!

Kontaktinformasjon:
Eldbjørg Haugan
Tlf.: 909 68 018
E-post: ehaugan@outlook.com
Facebook: Rust 4H

Seljord IL

Seljord IL er eit fleiridrettslag som driv med fotball, handball, ski, skiskyting, riding, friidrett og allidrett. Per nå har me 525 medlemmar.
Laget driv Raudkleiv skianlegg som er eit mykje brukt aktivitets- og friluftsområde året rundt. Ny kunstgrasbane med nytt friidrettsanlegg vart opna i 2016 og er eit fantastisk anlegg for barn og ungdom. Seljord IL driv også allidrett for barn. For meir informasjon sjå heimesida seljordidrettslag.no

Kontaktinformasjon:
Tellef Solås
Tlf.: 918 96 135
E-post: post@seljordidrettslag.no
Nett: seljordidrettslag.no
Facebook: Seljord IL

Seljord Turlag

Seljord Turlag er ein del av DNT og DNT Telemark. Turlaget jobbar med å tilrettelegge og vedlikehalde stiar i kommunen. Me arrangerar også kurs og turar i løpet av året. Barnas Turlag har samarbeid med Kviteseid turlag, som også arrangerar mange samlingar i løpet av året.

Kontaktinformasjon:
Hans Inge Hagen
Tlf.: 950 65 738
E-post: hansingehagen@me.com
Nett: dnt.no/telemark
Facebook: Seljord Turlag

Seljord skulemusikk

Seljord skulekorps består av eit hovudkorps, juniorar og aspirantar. Her er det mykje musikk og moro!

Kontaktinformasjon:
Stine Skoland
Tlf.: 916 16 566 / 414 40 928
E-post: stine.skoland@gmail.com / johannes.rindal@gmail.com
Facebook: Seljord skulemusikk

Åmotsdal IL

Åmotsdal IL er eit lite idrettslag i bygda Åmotsdal, som blei stifta i 1939. Idrettslaget driftar både ljosløypa i Skorigrendi, Berge skileik og har ansvar for badeplassen ved Vihustjønna. På Åmotsdal Grendehus finn du òg trimrom som idrettslaget står ansvarleg for.

Kontaktinformasjon:
Bente Groven
E-post: aamotsdalidrettslag@gmail.com

bottom of page