top of page

Grendelag/Bygdeutvikling

Langlim Grendelag

Langlim grendelag er eit lag med 90 medlem. Me er ei lita bygd med omlag 40 fastbuande. Mange av medlemma er hyttefolk og utflytta Langlimingar.
Grendelaget blir drive på dugnad og me har faste arrangement i løpet av året. Grendehuset blir mykje bruka til samankomstar som bursdagar, konfirmasjonar, dåp osv. Alle som er medlem i grendelaget har anledning til å låne huset gratis !

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 416 88 813
E-post: langlimgrendelag@gmail.com
Facebook: Langlim grendelag

Manndal Grendelag

Manndal Grendelag har medlem frå heile kommunen, men dei aller fleste er fastbuande i bygda Manndal. Me samlast på Manndal Grendehus, den gamle skulen i bygda. Me har tidlegare arrangera; Farmen laurdag, Kveld med Bodil Nordjore, Kuftekveld med Liv Sandvik Jakobsen m.m. Faste arrangement er Årsmøte, Dugnad, Vårtur og Tenning av utejoletre. Med fleire unge familiar, som har busett seg i bygda, ser me ljost på framtida for Manndal Grendelag.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 997 43 203
E-post: asbjorg.moland@gmail.com
Facebook: Manndal Grendelag

Åmotsdal Bygdeutvikling

Åmotsdal Bygdeutvikling arbeider for at Åmotsdal skal vere ein god plass å bu. Me prøvar å lage til ulike aktivitetar for å oppretthalde aktiviteten i bygda.
Me vil gjera bygda enda betre!

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 911 96 434
E-post: irene_aarbakk@yahoo.no
Facebook: Åmotsdal

bottom of page