top of page
83E5CEE42154DD94A2B992F66FE85B964CEC4FAC.jpg

Beskrivelse

Sweco er eit internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglege ingeniør- og miljøfaglege tenester innan planlegging og prosjektering av bygningar, bærekraftig by- og arealutvikling, energi, industri, infrastruktur, offshore, vatn og miljø.

 

Sweco dekker eit breidt spekter av tenester innanfor alle faser av eit prosjekt, frå konseptstudiar og forprosjekt via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til endelig ferdigstilling av eit anlegg. Kompetanseutvikling og leiarrådgjevning dekkes også av Swecos ekspertar.


Kva for utfordringar du enn har som kunde, kan du stole på at me kan bidra til å løyse dei.

SWECO avd. Seljord

Vekanvegen 10, 3840 Seljord

350 64 444

bottom of page