top of page

Seljord Økologiske Hage

Seljord Hage er ein hage i Seljord sentrum der både innbyggjarar å gjester kan ferdast. Hagen brukast av både skule og barnehage til opplæring. Vi holder også diverse kurs. Det er også tatt hensyn til rullestorbrukarar slik at alle kan få glede av hagen. Seljord Hage er meint å vere ein møteplass for alle der ein kan utveksle kunnskap og gode samtalar.

Ynskjer du å bli medlem? Ta kontakt!

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 940 84 289 / 908 01 002
E-post: seljordhage@gmail.com
Facebook: Seljord Hage

Seljord Økologiske Hage

bottom of page