top of page

Seljord Frivilligsentral

Seljord Frivilligsentral skal bidra til å styrke og koordinere den frivillige innsatsen i Seljord kommune. Den skal vere bindeleddet mellom menneske, lag og organisasjonar som ynskjer å yte ein frivillig innsats i lokalsamfunnet. Og vere samhandlingsarena for frivillig verksemd og støttespelar for eit godt og levande lokalmiljø.
Vil du bidra som frivillig? Me trenger alltid fleire som kan bidra!

Kontaktinformasjon:
E-post: post@seljordfrivillig.no
Nett: seljordfrivillig.no
Facebook: Seljord Frivilligsentral

Seljord Frivilligsentral

bottom of page