top of page

Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors har aktivitetar som; hjelpekorps, besøksvenn, RØFF og ulike aktivitetar for eldre. Laget driv med leksehjelp og aktivitetar saman med frivilligsentralen.
Ynskjer du å bidra? Meld deg inn i Røde Kors Seljord!

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 959 45 376
E-post: trond.johnsen@icloud.com
Facebook: Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors

bottom of page