top of page

Langlim Grendelag

Langlim grendelag er eit lag med 90 medlem. Me er ei lita bygd med omlag 40 fastbuande. Mange av medlemma er hyttefolk og utflytta Langlimingar.
Grendelaget blir drive på dugnad og me har faste arrangement i løpet av året. Grendehuset blir mykje bruka til samankomstar som bursdagar, konfirmasjonar, dåp osv. Alle som er medlem i grendelaget har anledning til å låne huset gratis !

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 416 88 813
E-post: langlimgrendelag@gmail.com
Facebook: Langlim grendelag

Langlim Grendelag

bottom of page