top of page

Manndal Grendelag

Manndal Grendelag har medlem frå heile kommunen, men dei aller fleste er fastbuande i bygda Manndal. Me samlast på Manndal Grendehus, den gamle skulen i bygda. Me har tidlegare arrangera; Farmen laurdag, Kveld med Bodil Nordjore, Kuftekveld med Liv Sandvik Jakobsen m.m. Faste arrangement er Årsmøte, Dugnad, Vårtur og Tenning av utejoletre. Med fleire unge familiar, som har busett seg i bygda, ser me ljost på framtida for Manndal Grendelag.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 997 43 203
E-post: asbjorg.moland@gmail.com
Facebook: Manndal Grendelag

Manndal Grendelag

bottom of page