top of page

Åmotsdal Sogelag

Åmotsdal Sogelag blei stifta i november 2000. Laget har eit styre på 5 personar. Åmotsdal Sogelag har gjeve ut årsskriftet Øvre Annex kvart år i 20 år (2002-2021). Gjennom åra har sogelaget rydda mange gamle ferdselsvegar og hatt mange turar. Var initiativtakar til å sette opp infotavler langs Skarsvegen og har hatt ansvar for å rydde vegen frå Bitustaultjønni og til Fossheim gjennom mange år. Sogelaget har bygd brannsikkert lokalhistorisk arkiv på "skulen" i Åmotsdal og held på med registrering av diverse gamle dokument og bilder. Åmotsdal Sogelag har ei stor bildesamling.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 416 92 892
E-post: sigrun.dyrland.eidal.@gmail.com
Facebook: Åmotsdal Sogelag / Gamle bilder frå Øvre Annex

Åmotsdal Sogelag

bottom of page