top of page

Seljord Hagelag

Me er eit lite lokallag under Det Norske Hageselskap, som starta opp i 1980. Me er pr. i dag 39 medlem.
Møta våre er ope for alle, også dei som ikkje er medlem av hagelaget. Me avheld stort sett møte den siste onsdagen i månaden, frå vår til haust. Me har forskjellege foredrag med gode foredragshaldarar. Me arrangerar planteloppemarknad, hagevandring og har av og til studieringar som f.eks. Pil kurs.
Me held våre møte på Røde kors huset.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 414 47 017
E-post: torill@nenett.no
Facebook: Seljord Hagelag

Seljord Hagelag

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

bottom of page