top of page

Seljord Kunstforening

Seljord Kunstforening og Kunstlåven er ein unik visingsstad for samtidskunst. Kvart år skipar me til sommarutstilling der målet er å syne eit mangfald av kunstuttrykk og av høg kvalitet.

Me arbeider for å ta vare på og auke interessa for god kunst og godt kunsthandverk og vi freistar å fremje det beste i bygdekulturen gjennom utstillingar og programopplegg retta mot ulike publikumsgrupper, inkludert barn og unge.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 936 37 965
E-post: seljordkunstforening@gmail.com
Nett: https://www.seljordkunstforening.org/
Facebook: Seljord Kunstforening

Seljord Kunstforening

bottom of page