top of page

Seljord seniordans

Seljord seniordans er tilknytt Seniordans Norge. Dansane me brukar er spesielt laga for seniordans: ringdansar, linedansar, pardans i ring m.m. Musikken varierar, det kan verw alt i frå folkemusikk og tango til pop og rock.

Dansegruppa vår er eit lågterskel-tilbod. Det er lett å bli med, og lett å bli ein del av fellesskapet. Trivselsfaktoren er høg. Samveret og dansen gjev mykje glede. Me er for tida 27 medlemer. Me har fast instruktør, og lærer stadig nye ting. Ingen aldersgrense.

Det er stadig tilbod om dansesamlingar i inn- og utland. Me har hatt deltakarar på samlingar på Gol, i Portugal, Latvia, Ungarn.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 909 87 033
E-post: signe@flatdal.net
Nett: seniordans.no/dansegrupper/seljord-seniordans/
Facebook: Seljord seniordans

Seljord seniordans

bottom of page