top of page

Seljord Sogelag

Seljord Sogelag har som formål å arbeide for å auke interesse og innsyn i bygda si soge frå dei eldste tider til i dag. Dette gjer ein ved å arrangere sogevandring, turar og andre arrangement.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 948 06 514
E-post: pederlindhjem@outlook.com
Facebook: Seljord Sogelag

Seljord Sogelag

bottom of page